Ролята на научно-приложната дейност, като фактор за постигане на високи спортни резултати

Интегралния показател за извършената тренировъчна работа е „Спортния резултат“. Времето и характеристиките на енергообезпечаването при състезателната дейност е отправната точка за определяне на приоритетите на различните фактори на тренировъчния процес. Анализът на състезателната дейност (АСД) ни показва нивото и приноса на физическите качества, техниката, тактиката и психическите качества за реализирания спортен резултат.

Цялата публикация „Ролята на научно-приложната дейност, като фактор за постигане на високи спортни резултати“