Ролята на научно-приложната дейност, като фактор за постигане на високи спортни резултати

Интегралния показател за извършената тренировъчна работа е „Спортния резултат“. Времето и характеристиките на енергообезпечаването при състезателната дейност е отправната точка за определяне на приоритетите на различните фактори на тренировъчния процес. Анализът на състезателната дейност (АСД) ни показва нивото и приноса на физическите качества, техниката, тактиката и психическите качества за реализирания спортен резултат.

Цялата публикация „Ролята на научно-приложната дейност, като фактор за постигане на високи спортни резултати“

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ –Трета част

 

Определянето на целите и задачите в многогодишната подготовка намира реализация в постепенното изграждане на плувеца отразено в едногодишния план. Съобразно етапните задачи, се определят съответните насоки и нива на основните фактори на спортната тренировка – брой тренировъчни дни, брой тренировки, брой часове, общ обем на плуване и разпределението му по зони на интензивност, суха тренировка и т.н. При нормално следване на многогодишния план целите и задачите на подготовка се пренасят адекватно за предстоящата състезателно-тренировъчна година.

Цялата публикация „ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ –Трета част“

Анализ на състезателната дейност и определяне на индивидуални скорости за тренировъчни въздействия –Втора част

Анализът на състезателната дейност ни ориентира за процентното съотношение на скоростите на плуване в отделните 50-метрови отсечки на състезателната дистанция, спрямо максималната скорост на плуване.

Цялата публикация „Анализ на състезателната дейност и определяне на индивидуални скорости за тренировъчни въздействия –Втора част“

Как да започнем подготовката на елитния плувец

Позиция на  Лазар Каменов

 

Многогодишното  планиране се разглежда в два основни аспекта. От една страна съществен елемент от системата е биологичното развитие и сензитивните периоди за развитие на двигателните качества, а от друга страна – динамиката на основните фактори на тренировъчния процес за въздействие при изграждането на спортното майсторство.

Цялата публикация „Как да започнем подготовката на елитния плувец“

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТРЕНИРОВКАТА ПО ПЛУВАНЕ

Значителното изоставане на постиженията на българските плувци от световния елит изисква конкретни дейности за подобряване на сегашното ниво Цялата публикация „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТРЕНИРОВКАТА ПО ПЛУВАНЕ“