ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ –Трета част

 

Определянето на целите и задачите в многогодишната подготовка намира реализация в постепенното изграждане на плувеца отразено в едногодишния план. Съобразно етапните задачи, се определят съответните насоки и нива на основните фактори на спортната тренировка – брой тренировъчни дни, брой тренировки, брой часове, общ обем на плуване и разпределението му по зони на интензивност, суха тренировка и т.н. При нормално следване на многогодишния план целите и задачите на подготовка се пренасят адекватно за предстоящата състезателно-тренировъчна година.

Цялата публикация „ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ –Трета част“

Анализ на състезателната дейност и определяне на индивидуални скорости за тренировъчни въздействия –Втора част

Анализът на състезателната дейност ни ориентира за процентното съотношение на скоростите на плуване в отделните 50-метрови отсечки на състезателната дистанция, спрямо максималната скорост на плуване.

Цялата публикация „Анализ на състезателната дейност и определяне на индивидуални скорости за тренировъчни въздействия –Втора част“

Как да започнем подготовката на елитния плувец

Позиция на  Лазар Каменов

 

Многогодишното  планиране се разглежда в два основни аспекта. От една страна съществен елемент от системата е биологичното развитие и сензитивните периоди за развитие на двигателните качества, а от друга страна – динамиката на основните фактори на тренировъчния процес за въздействие при изграждането на спортното майсторство.

Цялата публикация „Как да започнем подготовката на елитния плувец“