Как да започнем подготовката на елитния плувец

Позиция на  Лазар Каменов

 

Многогодишното  планиране се разглежда в два основни аспекта. От една страна съществен елемент от системата е биологичното развитие и сензитивните периоди за развитие на двигателните качества, а от друга страна – динамиката на основните фактори на тренировъчния процес за въздействие при изграждането на спортното майсторство.

Реализацията на всеки плувец е следствие от познанията и опита на спортно-педагогическите кадри и възможността да се ползват най-модерните постижения на спортната наука. Адаптационните способности на човешкия организъм в различните възрастови периоди са резултат не само от нивото на физическите възможности на плувците, но се определят и от правилното развитие на генетичните им дадености. В това отношение е важно адекватно да се определят тренировъчните въздействия, което стимулира правилното физическо развитие и достигане на максимална индивидуална реализация на плувците. Отразяването на всички особености на биологичното развитие при планиране и изпълнение на многогодишната подготовка, води до положителен ефект не само върху развитието на опорно-двигателния апарат, кардиореспираторната система и т.н., но и оставя съществен отпечатък върху интелектуалното развитие, добър здравен статус и удължаване времетраенето на живота.

В изпълнението на многогодишната тренировъчна програма може да се ориентираме по следните етапи:

  • Начално обучение
  • Начална спортна тренировка – 7-10-годишна възраст;
  • Усъвършенстване на плувните стилове – 11-12-годишна възраст;
  • Спортна специализация – 13-14-годишна възраст;
  • Спортно майсторство – 15-годишни и по-големи.

Началното обучение е свързано с ранната детска възраст и е част от разнообразната двигателна активност в отговор на физиологичните потребности на децата за физическо развитие, формиране на мисловните процеси и здравословния начин на живот. Оптимален период за развитие на двигателната система е възрастта от 2 до 4 години, когато паралелно с развитието на говора се формират и физиологичните механизми на произволните движения. Като сензитивен период за развитието на общата координация на движенията се определя 6 – 8-годишна възраст. При пропуски в педагогическата работа през този период, тази сензитивност  в известна степен може да се повтори и на 12 – 14-годишна възраст, но в зряла възраст няма да се достигне генетически заложения индивидуален максимум за развитие на общата координация на движенията.  През детския възрастов период опорно – двигателния апарат продължава да се формира интензивно. С изменението на възрастта развитието на гъвкавост и двигателната реакция, като форма на бързината се развиват с променливи темпове. Сензитивен период за най-значително подобряване на двигателната реакция с помощта на тренировъчни методи и средства се определя 8-11-годишна възраст. При пропуски в тренировъчната програма за развитие на бързината на двигателната реакция през отбелязания период се поставя бариера на генетично заложените възможности на децата и в следващите години е невъзможно до се компенсира. Това от своя страна създава по-ниска база за развитие на бързината и в другите й две форми – бързина на единичното движение и честотата на движенията.   Качеството на мускулатурата все още не позволява повишаване на приноса на силовите възможности при изпълнение на физическите упражнения. Подобряването на двигателната дейност при децата създава необходимата основа за началното разучаване на плувните стилове, с правилна траектория и умерени усилия, при неточно изпълнение на вътре цикловите характеристики за скорост, сила и ускорение на плувните движения. Изграждането на двигателния навик все още не е на нивото на по-възрастните. Това предполага по-малка ефективност и повече умора при изпълнение на тренировъчните задания. Нивото на психическите качества в детската възраст определя необходимостта от разнообразяване на средствата между краткотрайни повторения на плувните движения по елементи и в координация и включването на игровия метод за поддържане на мотивацията за активност в заниманията.

Описаните особености на детската възраст я определят като оптимален период за обучение на техниката на състезателните плувни стилове с целенасоченото развитие на общата координация на движенията с по-ниско ниво на силовите възможности, както и специално внимание към развитие на гъвкавостта и развитие на опорно-двигателния апарат. Интеграцията между описаните умения и двигателни качества е добра предпоставка за начало на:

Етап на начална спортна тренировка

Пулсовата честота в детската възраст е по-висока в покой и при натоварване спрямо юношеската възраст и по-големи. Значителната еластичност на сърдечно-съдовата система и сравнително ниското кръвно налягане повишават функционалните възможности на сърцето. Това състояние се изразява в добро ниво и сензитивен период за развитие на общата издръжливост и добра адаптация към натоварване в цикличните спортове с умерена интензивност. В тренировъчния процес се прилагат натоварвания с умерена интензивност при условия на максимално запазване на правилната техника и достигане на висока икономичност на движенията.

Основните задачи на спортната тренировка през този етап се определят далеч от напрежението на спортния резултат:

  1. Цялостната организация на тренировъчния процес е насочена към създаване на условия за нормално физическо и интелектуално развитие на децата – подпомага растежа, укрепва здравето, развива интереса към занимания с плуване в среда на дисциплина, колектив, толерантност и други елементи на ценностната система в тази възраст.
  2. Базово обучение на техниката на плувните стилове , старт и обръщане, с включване на широк спектър от двигателни умения.
  3. Развитие на двигателни качества, съобразно сензитивните периоди – обща издръжливост, гъвкавост, обща координация на движенията, бързина на двигателната  реакция. Силата се развива на база растеж на децата и с приложни упражнения без специализирана насоченост.

Провеждането на тренировъчния процес включва основно много общи и специални упражнения за обучение на плувните движения при значителен акцент на игровия метод и разнообразяване на средствата. Седмичните занимания нарастват с възрастта и от 3 достигат 5-6 пъти седмично. Паралелно се увеличава и времетраенето от 45 min до 1 – 1.5 часа. Общият обем годишно нараства от 200 до 500 km, като в едно занимание се увеличава постепенно от 600 m/час до 1000 – 1500 m/час. Продължителността на годишния макроцикъл е  9-10 месеца, така че децата да имат и свободно време за своите игри и естествените потребности на възрастта. Разпределението на обемите в плувната работа е в отговор на началния етап на тренировка и биологичните особености на възрастта – 35% аеробна работа, 5% анаеробна работа само в зоната на алактатния механизъм ( изискването е максимална скорост до ниво на запазване на техниката на плувните движения) и 60% плуване за техника (отделните тренировъчни натоварвания за техника на плувните движения имат принос за подобряване на общата издръжливост и силовите възможности на децата). Тренировката извън водата се провежда само с помощта на приложни упражнения, преодоляване на съпротивлението на собственото тяло, други спортове, игри и се приравнява повече, като атлетическа тренировка.. Участието в състезания е на 25 до 50-метрови дистанции с приоритет на локални и регионални първенства.

 

Продължава…..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *